۳۵ طرح کشاورزی در دستور کار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

۳۵ طرح کشاورزی در دستور کار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
۳۵ طرح در حوزه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مربوط به بخش کشاورزی است.
منبع خبر : iribnews.ir