وصول بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان به حساب‌های درآمدی خزانه

وصول بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان به حساب‌های درآمدی خزانه
مدیرکل روابط عمومی دیوان محاسبات از وصول بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان به حساب‌های درآمدی خزانه خبر داد.
منبع خبر : iribnews.ir