وافق دولت و قوه قضائیه برای ساماندهی اموال تملیکی

وافق دولت و قوه قضائیه برای ساماندهی اموال تملیکی
وزیر امور اقتصادی و دارایی از توافق دولت و قوه قضائیه برای ساماندهی اموال تملیکی خبر داد.
منبع خبر : iribnews.ir