تعهد بنده اجرای ۳۰ هزار مگاوات تولید برق است

تعهد بنده اجرای ۳۰ هزار مگاوات تولید برق است
وزیر پیشنهادی نیرو دولت سیزدهم گفت: تحریم باشد یا نباشد تعهد بنده اجرای ۳۰ هزار مگاوات تولید به همراه ۱۰ هزار مگاوات کاهش مصرف از طریق الگوی مصرف است.
منبع خبر : iribnews.ir