مردم افغانستان گرفتار بحران بشری شده اند

مردم افغانستان گرفتار بحران بشری شده اند
ریچارد بنت گفته است که جهان در مقابله با بحران حقوق بشری در افغانستان ناتوان به نظر می‌رسد.
منبع خبر : yjc.news