تولید ۹۰ درصد محتوا‌های برخط با هوش مصنوعی تا ۲۰۲۶

تولید ۹۰ درصد محتوا‌های برخط با هوش مصنوعی تا ۲۰۲۶
گزارش جدیدی هشدار می‌دهد که حدود ۹۰ درصد محتوای منتشر شده در فضای مجازی تا سال ۲۰۲۶، به صورت برخط و با هوش مصنوعی تولید می‌شود.
منبع خبر : iribnews.ir