تولید کیت تشخیص سرطان روده به دست یک شرکت دانش‌بنیان

تولید کیت تشخیص سرطان روده به دست یک شرکت دانش‌بنیان
یک شرکت دانش‌بنیان با تلاش متخصصانش توانست کیت تشخیص سرطان روده را ساخته و در مرحله کارآزمایی قرار دهد.
منبع خبر : iribnews.ir