اوقات شرعی سوم آذرماه در سمنان

اوقات شرعی سوم آذرماه در سمنان
امروز چهارشنبه، سوم آذرماه، هجدهم ربیع الثانی، بیست و چهارم نوامبر است.
منبع خبر : iribnews.ir