اوقات شرعی بیست و ششم آبان ماه در سمنان

اوقات شرعی بیست و ششم آبان ماه در سمنان
امروز چهار شنبه، بیست و ششم آبان ماه، یازدهم ربیع الثانی و هفدهم نوامبر است.
منبع خبر : iribnews.ir