تشییع پیکر مطهر شهید مدافع امنیت پوریا احمدی در تهران

تشییع پیکر مطهر شهید مدافع امنیت پوریا احمدی در تهران
صبح امروز تشییع پیکر مطهر شهید مدافع امنیت بسیجی پوریا احمدی با حضور مردم مومن و انقلابی تهران از میدان آیینی امام حسین (ع) تا میدان شهدا برگزار شد.
منبع خبر : iribnews.ir