اوقات شرعی بیستم آبان ماه در سمنان

اوقات شرعی بیستم آبان ماه در سمنان
امروز پنجشنبه، بیستم آبان ماه، پنجم ربیع الثانی و یازدهم نوامبر است.
منبع خبر : iribnews.ir