افزایش قتل و خشونت خانگی در آلمان طی یک‌سال

افزایش قتل و خشونت خانگی در آلمان طی یک‌سال
رئیس پلیس جنایی آلمان گفت: تعداد موارد خشونت خانگی و قتل‌های ناشی از آن در خانواده‌های آلمانی طی سال ۲۰۲۰ نسبت به سال قبل ۴.۴ درصد افزایش یافته است.
منبع خبر : mehrnews.com