افزایش قیمت تا ۱۹ درصدی ایران خودرو و ۱۶ درصدی سایپا

افزایش قیمت تا ۱۹ درصدی ایران خودرو و ۱۶ درصدی سایپا
مدیرعامل ایران خودرو گفت: ​ایران خودرو بطور متوسط بین ۱۵ تا ۱۹ درصد افزایش قیمت داشته است.
منبع خبر : iribnews.ir