آمادگی کامل برای میزبانی راگبی غرب آسیا

آمادگی کامل برای میزبانی راگبی غرب آسیا
مدیر عامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی گفت: شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی با تمام ظرفیت به میزبانی هرچه بهتر رقابت‌های راگبی قهرمانی غرب آسیا کمک می‌کند.
منبع خبر : iribnews.ir