شایعات فضای مجازی در ۲۴ ساعت گذشته؛ ۲۶ مهر

شایعات فضای مجازی در ۲۴ ساعت گذشته؛ ۲۶ مهر
بسته شایعات فضای مجازی نگاهی دارد به مطالبی که در ۲۴ ساعت گذشته در فضای مجازی منتشر شده‌اند، اما صحت ندارند.
منبع خبر : iribnews.ir