برگزاری دوره نظامی برای زنان فلسطینی در نوار غزه

برگزاری دوره نظامی برای زنان فلسطینی در نوار غزه
گردان‌های مقاومت ملی شاخه نظامی جبهه دموکراتیک برای آزادی فلسطین، با هدف ترویج فرهنگ مقاومت بین فلسطینی‌ها یک دوره نظامی برای دختران در غزه برگزار کرد.
منبع خبر : iribnews.ir