خبرنگاران به جامعه آگاهی، امید و صداقت هدیه می‌دهند

خبرنگاران به جامعه آگاهی، امید و صداقت هدیه می‌دهند
معاون اول قوه قضاییه در پیامی روز خبرنگار را گرامی داشت.
منبع خبر : iribnews.ir