کشت گندم در 6 میلیون هکتار از زمینهای کشور

مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی گفت: امسال سطح کشت گندم در زمینهای کشاورزی کشور حدود ۶ میلیون هکتار است.
منبع خبر : iribnews.ir